Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırım Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Eylem Planı

Sektör Raporları
 • 111 Okunma
 • 7 İndirme

Özet

Dünyada bilişim, iletişim, sosyo-kültürel etkileşimler ve ekonomik açılımlar tüm kurum ve kuruluşların dinamik bir süreçte işlev görmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda başarı, büyük ölçüde insan kaynaklarının zamanında geliştirilmesine, kullanımına, planlamasına ve geleceğe ilişkin hedef ve vizyon belirlenmesine bağlıdır. Kalifiye insan kaynakları ve kurumsallaşmış örgütsel yapılar içinde bu hedef ve vizyonlara ulaşabilmek hem daha mümkün, hem de kalıcı olabilmektedir. Bu gerekçeler temelinde Analiz; Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamında bulunan illerde Büyükşehir, il, ilçe, Belde Belediyeleri ile il Özel İdarelerinin sunduğu hizmetlerin yelpazesinin genişletilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin, etkinliğinin artırılması amacıyla; İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, bu ihtiyaçları gidermeye yönelik eğitimlerin uygulanması hedeflenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  190 Sayfa
  3.43 MB