2010, 2011, 2012 ve 2014 Yıllarına Ait Mali Destek Programları Uygulama Sonrası Etki Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 227 Okunma
 • 20 İndirme

Özet

Bu rapor, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında çağrısını gerçekleştirdiği Tarıma Dayalı Sanayi, Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsal Kalkınma; 2011 yılında çağrısını gerçekleştirdiği İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm; 2012 yılında çağrısını gerçekleştirdiği Sektörel Rekabet Edebilirlik, Küçük Ölçekli Altyapı ve 2014 yılında çağrısını gerçekleştirdiği Sektörel Rekabet Edebilirlik olmak üzere dokuz Mali Destek Programının değerlendirme ve etki analizine yönelik olarak hazırlanmıştır. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu çalışma, programların bölge ve yararlanıcılar için uygunluğunu (ilgililik kriteri), etkin ve etkili bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini, ortaya koydukları etkilerini, etkilerinin sürdürülebilirliğini analiz etmekte; tüm bunlardan hareketle yeni tasarlanacak programlara ışık tutacak öneriler sunmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  178 Sayfa
  2.76 MB