2012 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP01) Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 581 Okunma
 • 34 İndirme

Özet

Kamu altyapı yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelendiğinde çoğunlukla güçlü, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından, 2012 yılında TRB2 Bölgesi’nin altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP01) teklif çağrısı yayımlanmıştır. Bu çalışmada KÖAP01’in uygulama sonrası değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İki ana kısımdan oluşan bu çalışmanın ilk kısmında, KÖAP01, ilgililik, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken Dokuzuncu Kalkınma Planı, TRB2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı, KÖAP01 Başvuru Rehberi, projelerin performans göstergeleri hedefleri ve gerçekleşen değerler, İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından gerçekleştirilen izleme ziyaretleri, kapanış raporları ve faydalanıcılara yüz yüze uygulanan anket sonuçları kullanılmıştır. İkinci kısım ise sonuç ve değerlendirmelerden oluşmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • Belge İçeriği
  32 Sayfa
  1.43 MB