2013 Yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (KÖAP02) Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 254 Okunma
 • 18 İndirme

Özet

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2013 yılında TRB2 Bölgesinin yatırım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla “2013 Yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı”nı (KÖAP02) ilan etmiştir. Bu çalışma, program sonrası değerlendirme raporu özelliği taşımaktadır. Program hakkında genel bilgilere, programın sonuçlarına, değerlendirilmesine ve çalışmanın geneli için sonuç ve değerlendirmeye yer verilen 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde program ile ilgili tanımlamalar yapılmış olup programın amaç, öncelik ve performans göstergeleri paylaşılmıştır. Programın sonuçlarına yer verilen bölümde daha çok değerlendirmede kullanılan yöntem, hedeflere ulaşma düzeyi ve ilgililik, etkinlik, etkililik, etki, sürdürülebilirlik kavramları üzerinde durulmuştur. Sonuç ve değerlendirme başlığı altında ise programın uygulanması sonrasındaki çıkarımlara yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • Katkıda Bulunanlar

  Günsu CANTÜRK, Tamer KAMACİ, Ayşe Kübra DEMİREL CÜMANDÜR, Ömer ARVASİ, İsmail BUDANUR, Mehmet Enis ACAR

 • Belge İçeriği
  42 Sayfa
  1.94 MB