2014-2023 Çukurova Bölge Planı

Planlar
 • 2652 Okunma
 • 417 İndirme

Özet

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan “2014 – 2023 Çukurova Bölge Planı”, ulusal plan ve stratejiler ile yerel öncelikleri birleştirmiş, katılımcılık ilkesi doğrultusunda bölgedeki kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden bütün paydaşların süreçte aktif rol oynamasıyla ortaya konulmuştur. 2023 yolunda “Stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz’in lider bölgesi olmak” vizyonuyla hareket eden Çukurova Bölgesi, bu vizyon doğrultusunda “uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olma, bölgeiçi gelişmişlik farklarını azaltma, sosyal uyum sorunlarını çözme, beşeri sermayeyi güçlendirme, yeşil büyüme ve çevre dostu üretim yapma, kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip metropoller oluşturma” gibi temel stratejik amaçları gerçekleştirme arzusunda olduğunu Plan eylemlerine yansıtmıştır. Planlama yaklaşımı olarak katılımcılık, hedef odaklılık, özgünlük, sürdürülebilirlik ve eşitlikçilik gibi prensiplerin benimsendiği 2014 – 2023 Çukurova Bölge Planı’nda, en az iktisadi kalkınma kadar sosyal ve sürdürülebilir çevresel kalkınmanın önemi de vurgulanmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  254 Sayfa
  77.41 MB