Karaisalı Kırsalında Kalkınma Planlamasına Esas Potansiyel ve Dinamiklerin Belirlenmesi ve Stratejik Yol Haritası Çıkartılması Çalışması Nihai Raporu

İlçe Raporları
 • 1016 Okunma
 • 117 İndirme

Özet

Çalışma ile Adana’nın Karaisalı İlçesi’nin Sosyal Yapı Analizi  Kamusal ve Sosyal Altyapı Analizi  Ekonomik Yapı Analizi vb bir çok kriter açısından mevcut durum analizi yapılmış ve  Karaisalı ve Köyleri Kırsal Kalkınma Stratejik Yol Haritası ve Eylem Planı çalışması ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen bütün sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri sunulan çalışmanın, Karaisalı ilçesine bağlı mahalleler ve kırsal alanın geliştirilmesi, kent-kır dengesinin kurulması, gelişmişlik farklarının azaltılması, dezavantajlı grupların sağlık, eğitim, ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi için uygulanacak politika ve programların yönlerini belirlemeye katkı sağlayacak bir araç olması planlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  180 Sayfa
  46.76 MB