2015 Yılı Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı (KGMDP) Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 133 Okunma
 • 13 İndirme

Özet

2015 yılında Doğu Anadolu Kakınma Ajansı tarafından Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı (KGMDP) uygulanmıştır. Bu programın hedef kitlesi zanaatkârlığa dayalı üretim yapanlar, kadınlar ve engelliler olmuştur. Ayrıca Hakkâri ilinden gelen projeler de öncelik kapsamında değerlendirilmiştir. Dezavantajlı grupların önceliklendirildiği programa 87 proje başvurusu gelmiş ve 84 proje değerlendirmeye alınmıştır. Bütçenin 3 milyon TL olduğu Programda 31 proje ile destek sözleşmesi imzalanmıştır. Uygulama dönemi boyunca 13 projenin feshedilmesi neticesinde 18 proje destek sürecini tamamlamıştır. Programın etkilerini tespit etmek amacıyla 20.08.2020-22.09.2020 tarihleri arasında 13 proje sahibi ziyaret edilerek anket uygulanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Katkıda Bulunanlar

  Ömer Arvasi, Ayşe Kübra Demirel Cümandür, Tamer Kamaci, Günsu Cantürk, Mehmet Enis Acar, İlker Toprak

 • Belge İçeriği
  33 Sayfa
  1.09 MB