Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor Projesi: Saha Analizi Sonuç Raporu

Sektör Raporları
 • 739 Okunma
 • 31 İndirme

Özet

Bu rapor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni, Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor” projesi ile hazırlanmıştır. Projenin yürütüldüğü illerdeki mevcut kayıt dışılığın geniş kapsamda yansıtılması amacıyla Saha Analizi ve tüm paydaşların TR71 Bölgesinde gerçekleşecek daha sonraki çalışmalarında kayıt dışı istihdamla mücadele yol haritası olarak değerlendirebilecekleri Stratejik Plan raporları hazırlanmıştır. Saha Analizi ile bölgede kayıt dışı istihdamın yoğunlaştığı sektör ve hedef grupların mevcut durumunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bunun için nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak iki boyutlu bir saha çalışması tasarlanmıştır. Bu rapor ile söz konusu saha araştırmasının tasarımı ve araştırmadan elde edilen bulgular ortaya konulmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  117 Sayfa
  2.50 MB