DAP Bölgesi Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013-2020)

Etki Değerlendirme
 • 131 Okunma
 • 16 İndirme

Özet

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2013 yılından bu yana özellikle kırsal kalkınma odaklı farklı program başlıklarında 1920 proje için yaklaşık 900 milyon TL tutarında destek sağlamıştır. Bahse konu dönemde en büyük pay hem proje sayısı hem de bütçe büyüklüğü açısından “Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi (KÖTSP)” başlığında desteklenen 835 tarım arazisi sulama projelerine ayrılmıştır. DAP’nin misyonu, bölgenin yapısı ve son yıllarda menfi etkileri giderek artan oran ve yaygınlıkta gözlenen iklim değişikliği ve kuraklık olgusu bir arada değerlendirildiğinde, KÖTSP’in toplam projeler içerisindeki sayı ve bütçe büyüklüğü anlam kazanmaktadır. KÖTSP ile DAP, köy ve/ya mahallelerde geleneksel toprak kanallarla tarla ve bahçelere iletilen sulama suyunun, koşullar el verdiği ölçüde kapalı sistem borularla veya beton kanallarla ve imkânlar ölçüsünde daha uzun bir mesafeye taşınmasını desteklemektedir. Böylece hem su kaybı önlenmekte hem daha düzenli ve uzun süreli modern sulama fırsatları yaratılmakta hem de daha çok toprak sulu tarım imkânına kavuşabilmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, DAP BKİ’nin 2013-2020 yılları arasında farklı zaman dilimlerinde desteklediği 835 adet KÖTSP’nin etkinliğini değerlendirmektir. Araştırma kapsamında cevap aranan sorulardan birkaçı şöyle sıralanabilir: KÖTSP ile bölgede su kayıpları azaltılabilmiş midir, sulanan toprak miktarı ve sulama süresi artmış mıdır, dekar başına ürün miktarı ve/ya çeşitliliği artmış mıdır, ürün deseni değişmiş midir, istihdam oranı artmış mıdır, dışa göç azalmış içe göç başlamış mıdır, modern sulamaya geçiş artmış mıdır, katma değeri yüksek üretim miktarı artmış ve tüm bunlara bağlı olarak gelir ve refah düzeyinde anlamlı bir artış sağlanabilmiş midir? Araştırmanın kapsamı, yukarıdaki sorulara aranan cevaplardan da anlaşılacağı üzere, sadece KÖTSP’nin bölgede yarattığı sosyoekonomik etkileri analiz etmekle sınırlıdır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2022

 • Belge İçeriği
  487 Sayfa
  6.90 MB