DAP Bölgesi Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi (2016-2020)

Etki Değerlendirme
 • 116 Okunma
 • 15 İndirme

Özet

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2013 yılından bu yana özellikle kırsal kalkınma odaklı farklı program başlıklarında 1920 proje için yaklaşık 900 milyon TL tutarında destek sağlamıştır. Bahse konu dönemde önemli bir pay hem sayı hem de bütçe büyüklüğü açısından “Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (OKUGEP)” başlığında eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek ve kütüphanecilik bilincini geliştirmek üzere tasarlanan 142 adet projenin uygulanmasına ayrılmıştır. DAP BKİ’nin misyonu, bölgenin nüfus yapısı ile eğitim göstergeleri açısındaki durumu ve eğitimin beşeri sermayenin niteliksel gelişimi ile ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesindeki müspet etkileri birlikte değerlendirildiğinde, OKUGEP’in toplam projeler içerisindeki sayı ve bütçe büyüklüğü daha fazla önem kazanmaktadır. OKUGEP ile DAP BKİ, il, ilçe köy ve/ya mahallelerde farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler ile yetişkinlere akademik, değerler, sportif, sanatsal vb., başlıklarda bireysel gelişimlerini destekleyebilecek türden eğitim içerikleri sunmakta ve akademik, değerler, sportif, sanatsal vb., alanlarda sosyalleşmelerini sağlayabilecek materyalleri de içeren çalışma ve kullanım alanları oluşturmaktadır. Böylece OKUGEP ile dezavantajlı grupta olanlar başta olmak üzere öğrencilerinyetişkinlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi, okuma alışkanlığı edinmeleri, kütüphanecilik bilincini kazanmaları, teknolojik materyalleri kullanım becerileri ile teknolojiye uyum hızlarının geliştirilmesi ve nihayetinde eğitimde fırsat eşitsizliklerinin belirli bir ölçüde giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda, DAP tarafından 2016-2021 döneminde gerçekleştirilen tüm OKUGEP’in toplam sayı ve bütçe büyüklüğü esas alınarak her bir il düzeyinde en az bir ilçe ve bir proje ve bütçe payı açısından ilgili ildeki toplam proje büyüklüğünün en az %30’unu, toplamda ise on beş ildeki proje büyüklüğünün %60’ını temsil eden bir örneklem belirlenmiştir. Bu sistematik örneklem kılavuzluğunda DAP bölgesindeki tüm iller ve yeterli düzeyde ilçelere saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tüm saha ziyaretleri ve yüz yüze toplantılarda, şu sorulara cevap aranmıştır: OKUGEP’in güçlü yanları nelerdir? OKUGEP’in gelişmeye açık yanları nelerdir? Analizlerde sahadan elde edilen nicel ve nitel verilerin yanında OKUGEP bilgileri için DAP’tan ve eğitim ile nüfus için Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK’ten temin edilen veriler kullanılmıştır.  Elde edilen bulguların mevcut OKUGEP’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özellikle DAP’ın yeni destek program ve proje tasarımı, uygulaması vb. hususlarda kanıta ve saha verisine dayalı karar ve yönetim mekanizmaları geliştirmesine katkı sunması beklenmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2022

 • Belge İçeriği
  88 Sayfa
  1.66 MB