Dünyada ve Türkiye'de Teknoloji Transfer Ofisleri ve DAP Bölgesi İçin Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bölgesel TTO Analizi Raporu

Sektör Raporları
 • 1408 Okunma
 • 105 İndirme

Özet

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na yaptırılan 'Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi' kapsamında Bölge Üniversitelerinin Sanayi Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Çalışmasını içermektedir. Raporda; bilginin ticarileştirilmesi ve Teknoloji Transfer Ofisleri'ne dair ülke örnekleri, Üniversite-Sanayi işbirliği ve TTO'lara ilişkin ülkemizdeki mevcut durum, bölge üniversiteleri için yapılan kurumsal ve bireysel anket çalışması sonuçları, bölge teknoloji transfer ofislerinin ihtiyaç analizi ve öneriler ile bölgesel teknoloji transfer ofisi model önerisi yer almaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  104 Sayfa
  2.33 MB