SarıkamışTurizm Merkezi Master Planı ve Fizibilitesi

Fizibilite Raporu
 • 1118 Okunma
 • 129 İndirme

Özet

Bu çalışmada, Kars Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe üzerinde yer alan kayak tesislerini de kapsayan 1250 hektarlık mevcut kış sporları merkezi gözden geçirilmiş olup, yaz ve kış mevsimleri aktivitelerine yönelik potansiyeller tespit edilerek dağ turizminin tüm yıla yayılmasının sağlanması ve çalışma alanın kentin bir parçası haline getirilmesi  amacıyla analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır. Bu yapılan çalışmaların ardından geliştirilen planlama yaklaşımı ile Sarıkamış Turizm Merkezi Master Planı ve Fizibilitesi hazırlanması hedeflenmiştir.  Proje kapsamında turizm merkezinde yer alması gereken özellikler belirlenmiş, çalışma alanının mevcut durumuna ilişkin analizler yapılmış ve sonrasında elde edilen analiz verileri doğrultusunda oluşturulan sentez ile alanın sorun ve potansiyellerine ulaşılmıştır. Mevcut durum derğerlendirilmiş olup alanda geliştirilecek turizm merkezine yönelik stratejiler ve fiziksel kararları içeren bir planlama konsepti oluşturulmuş ve bu konsept doğrulsunda Sarıkamış Turizm Merkezi Master Planı ve Fizibilitesi raporu hazırlanmıştır.  Bu çalışma ile Kars Sarıkamış ilçesinin, hem yerel ölçekte hem de uluslararası ölçekte oluşturacağı etkilerle bölgesel kalkınmaya ivme kazandırması amaçlanmaktadır.      
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2020

 • Belge İçeriği
  209 Sayfa
  172.66 MB