Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Özet Raporu

Sektör Raporları
 • 1142 Okunma
 • 111 İndirme

Özet

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritasının ortaya konulması amacıyla yürütülen proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve gelir düzeyini artırmak; böylece sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde Bölge’deki ekosistem öğelerine yönelik tedbir ve eylemler, “Bölgesel Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi ile Başarı Hikâyeleri Oluşturmuş Bir GAP Bölgesi" vizyonu çerçevesinde geliştirilmiştir. Ayrıca bu vizyona ulaşabilmek için atılacak adımların belirlenmesinde "GAP Bölgesi için Bölgesel Yenilik Sistemi" yaklaşımı içerisinde bir model oluşturulmuş ve stratejiler Bölge’nin üretim yapısının bilgi yoğunluğuna göre şekillendirilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  405 Sayfa
  8.99 MB