Kalkınma Ajansları Güdümlü Proje Destekleri & Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 1004 Okunma
 • 323 İndirme

Özet

CMDP ve GPD kapsamında desteklenen projeler, kalkınma ajanslarının diğer destek programlarında olduğu gibi, belirli öncelikler doğrultusunda birtakım hedefleri gerçekleştirmek ve uygulandıkları bölgelerde bir değişim meydana getirmek için hayata geçirilmektedir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme, genel çerçevesi Kalkınma Ajanslarınca Uygulanan Mali Desteklerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da belirlenen bir uygulama sonrası değerlendirme çalışması olarak kurgulanmıştır. Uygulama sonrası değerlendirme çalışmalarında, söz konusu usul esaslarda yer alan değerlendirme kriterlerinin dikkate alınması önem taşımakla birlikte değerlendirilecek projelerin mahiyetlerine göre değerlendirmenin odağı değişebilmektedir. Bu çalışmada GPD ve CMDP projeleri söz konusu usul esaslarda yer alan tüm değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmiş olmakla birlikte etkililik ve sürdürülebilirlik kriterleri ön plana çıkarılmıştır. Projelerin uygulama ve tamamlanma tarihlerinin, konularının, amaçlarının ve bütçelerinin homojen olmaması nedenleriyle bu kriterlere odaklanılması uygun görülmüştür.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

 • Yayın Yılı

  2022

 • ISBN / ISSN No

  978-605-7679-35-2

 • Belge İçeriği
  123 Sayfa
  11.25 MB