YER-SİS Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu

İstatistik-Göstergeler
 • 86 Okunma
 • 7 İndirme

Özet

Ulusal ve bölgesel kalkınma politikalarının belirlenmesinde mekânın özellikleri, ihtiyaçları ve avantajlarının doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu gereklilikten hareketle, en küçük yerleşim birimi olan köylerden metropollere kadar tüm yerleşimlerin sosyoekonomik ilişkilerini derinlemesine inceleyen “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması Projesi (YER-SİS)” yürütülmüştür. Proje kapsamında ülkemizdeki kentsel ve kırsal yerleşimler arası ilişkilerin yönü, yoğunluğu, yerleşimlerin hizmet verme büyüklükleri ve etki alanları ile Türkiye’de yerleşim sistemi yapısı tespit edilmiştir. Araştırma; ulusal ve bölgesel kalkınma politika ve stratejilerine, kamu ve özel sektörün yatırım karar süreçlerine, kamu kesimi ve mahalli idarelerin hizmet sunumu etkinliğini artıracak uygulamalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Proje sonuçlarından hareketle hazırlanan Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu; ülkemizdeki kentsel ve kırsal yerleşimler arası ilişkilerin yönünü ve yoğunluğunu, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerini ve etki alanlarını ortaya koymaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

 • Yayın Yılı

  2021

 • Katkıda Bulunanlar

  Prof. Dr. Mert K. Çubukçu, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Elburz, Mustafa Işık, Mustafa Caner Meydan, Dr. Leyla Bilen Kazancık, Zeyneb Ersayın, Fulya Yatmaz, Adnan Saygılı, Yasemin Eryılmaz, Salih Acar, Hüseyin Ulubeyli, Ahmed Alper Yılmaz, Ömer Burak Tek

 • Belge İçeriği
  255 Sayfa
  38.19 MB