Kalkınma Ajansları İçin Afet Yönetimi Kılavuzu

Planlar
 • 501 Okunma
 • 96 İndirme

Özet

Dünya genelinde artan nüfus, ekonomik ve sosyal hareketlilik, alan ve kaynak kullanımı tehlikelerin sayısını ve coğrafi dağılımını arttırmaktadır. Tehlikeler ve bunlar kaynaklı riskler artmakta, bu durum da afetlere yol açmaktadır. Afetler sosyal, ekonomik ve çevresel önemli kayıplara neden olmakta ve yeni afetleri tetiklemektedir. Bu durum dünya gündeminde afet yönetimini ve sonrasında risk yönetiminin önemini artırmaktadır. Kabul gören risk yönetimi yöntemlerinin başında risk azaltma faaliyetleri gelmektedir. Bunun yanı sıra afet esnasında acil müdahale ve kriz yönetimi ve afet sonrasında toparlanma ve normalleşme süreçleri risk yönetiminin diğer bileşenleri arasında yer almaktadır. Doğal afete neden olabilecek tehlikelerin fazlalığı nedeniyle riskli bir konumda bulunan Türkiye, yaşanan ve yaşanma ihtimali bulunan çok sayıda afetten ötürü güçlü bir risk yönetimi kapasitesine sahip hale gelmiştir. Bu kapasite büyük oranda afet öncesi risk azaltılması, afet esnasında acil müdahale ve sonrasında yeniden inşa süreçlerine yöneliktir. Yakın geçmişte yaşanan afetler ve özellikle Covid-19 salgını, afet sonrası ekonomik toparlanma konusunun önemini artırmıştır. Bu kapsamda Japon Hükümeti fonuyla ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile UNDP Türkiye iş birliğinde uygulanan “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” bu sürece yönelik bir çerçeve çizilmesine olanak sağlamıştır. Bu toparlanma sürecinin başat aktörleri olarak değerlendirilebilecek olan kalkınma ajanslarının bu misyona yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi önemsenmiştir. Bu nedenle, kalkınma ajanslarının afet sonrası bölgesel ekonomik toparlanma sürecini yürütmek üzere afet sonrasında kurumsal acil durum yönetimi ve hizmet sürekliliği konuları da önceliklendirilmiştir. Buradan hareketle “Kalkınma Ajansları İçin Afet Yönetimi Kılavuzu” adı altında pilot ve ön bir rehber oluşturulması tasarlanmıştır. Dinamik bir belge olarak ilk şablonu hazırlanan çalışmanın, edinilen ve edinilecek tecrübeler doğrultusunda kendini yenileyen ve sürekliliği olan bir hale gelmesi amaçlanmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  88 Sayfa
  915.78 KB