Kırıkkale Karma Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüdü Raporu

Fizibilite Raporu
 • 560 Okunma
 • 53 İndirme

Özet

Bu fizibilite çalışması Kırıkkale ilinde Karma Endüstri Bölgesinin kurulması için gereken alanın özelliklerinin belirlenmesi, yatırım konularının ve pazara uygunluğunun tespiti, sağlayacağı ekonomik katkı üzerine genel bir değerlendirme sunmaktadır. Enerji, madencilik ve kimya iş kolları bu çalışma kapsamında belirlenmiş sektörler olup, bu sektörlere yönelik altı farklı tesisin kurulması önerilmiş ve bunların ön fizibiliteleri hazırlanmıştır. Bunlar sınai ve tıbbi gaz üretimine, endüstriyel akü üretimine, metionin üretimine, karbon siyahı üretimine, biyoetanol üretimine ve mangan sülfat elde edilmesine yönelik tesislerdir. İthal ikamesi olacak olan bu ürünlerin üretilmesinin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu tesislerin hayata geçirilmesi bir taraftan katma değer üretirken diğer taraftan istihdam artışı sağlayacaktır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  224 Sayfa
  6.38 MB