Kırşehir Hayvansal Gübreden Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Saha Etüt Raporu

Sektör Raporları
 • 486 Okunma
 • 52 İndirme

Özet

Bu rapor Kırşehir’deki hayvancılık işletmelerinden çıkan hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz ve enerji üretiminin tespitine yönelik genel bir değerlendirme sunmaktadır. Bu kapsamda hayvansal atıkların değerlendirilmesi, çevre sorunlarının çözümü, hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin uluslararası standartlara getirilmesi ve tüm bu faaliyetler gerçekleştirirken aynı zamanda enerji üretimi yapılması amacıyla kurulacak biyogaz tesisine yönelik fizibilite çalışması yapılmıştır. Tesisin kapasitesinin belirlenmesi, mevcut hayvancılık faaliyetlerinin biyogaz tesis kurulumu açısından uygunluğunun değerlendirilmesi ve biyogaz tesisi için ideal yerin tespiti noktasında gerekli veriler toplanmış, analiz edilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde merkezi 5.199kW kapasiteli bir biyogaz tesisinin kurulması uygun bulunmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  35 Sayfa
  3.28 MB