TR71 Bölgesi Kırmızı Et Sektörü Durum Analizi Raporu

Sektör Raporları
 • 325 Okunma
 • 46 İndirme

Özet

Bu çalışma TR71 Düzey 2 Bölgesinin kırmızı et sektörü genel durumunun tespitine yönelik bir saha araştırması sunmaktadır. Çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan verilere ulaşabilmek için bölge illeri kırmızı et sektörünün tüm paydaşlarını (yetiştirici, yem işletmeleri, kesimhane, et entegre tesisleri, birlikler ve kamu kurumları) içine alan kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Saha çalışmaları kapsamında elde edilen bulgular Dünya, Türkiye ve Bölge ölçeğinde analiz edilerek sektörün sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içerecek biçimde sunulmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  124 Sayfa
  7.04 MB