TR71 Bölgesi Sanayi Sektörü Durum Analizi Raporu

Sektör Raporları
 • 400 Okunma
 • 36 İndirme

Özet

Bu rapor TR71 Düzey 2 Bölgesi sanayi sektörünün genel durumunun, potansiyellerinin, teknoloji ve uygulama alanlarının tespiti ile 2014-2023 yıllarına ait hedefler ve stratejilerin belirlenmesine yönelik bir değerlendirme sunmaktadır. Çalışmada ulusal ve bölgesel düzeyde kurum ve kuruluşlardan elde edilen ikincil veriler ile bölgede yapılan gözlemler ve saha çalışması sırasında yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Süreç içinde elde edilen bulgular her ilde düzenlenen çalıştaylarda paydaşlarla tartışılmış ve paydaşların sunduğu görüşler de rapora yansıtılmaya çalışılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  202 Sayfa
  4.07 MB