TR71 Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Mevcut Durum Analizi

Sektör Raporları
 • 1061 Okunma
 • 101 İndirme

Özet

Bu araştırma raporu TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan raporun birinci bölümünde, sivil toplum kavramı, yasal statüsüne göre sivil toplum kuruluşları incelenmiş, sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik sorunu ve kaynak geliştirme yöntemleri üzerinde durularak genel bir kavramsal çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde,  TR71 Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlenmesi incelenmiş, bu alanda faal olan derneklere odaklanılarak bölgedeki genel görünüm ortaya konulmuştur.  Üçüncü yani son bölümde ise, saha araştırması kapsamında elde veriler analiz edilmiş,  bulgulara ilişkin sonuçlar tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırmanın Ajansın bundan sonra yürüteceği faaliyetlerde kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesi anlamında katkı sağlayacağı ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için zemin oluşturacağı düşünülmektedir. 
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • ISBN / ISSN No

  978-605-80925-4-9

 • Belge İçeriği
  52 Sayfa
  9.26 MB