TR71 Bölgesi Sosyal Yapıda Mevcut Durum ve 2014 2023 Stratejileri ve Hedefleri Raporu

Planlar
 • 1048 Okunma
 • 88 İndirme

Özet

Bu çalışma TR71 Düzey 2 Bölgesinin nüfus, eğitim, sağlık, istihdam, işgücü, yoksulluk, göç göstergeleri gibi göstergeler dikkate alınarak hazırlanmış sosyal yapı analizini sunmaktadır. Sosyal kalkınmanın temelini oluşturan insani kalkınma performansı üç temel bileşende değerlendirilmektedir. Sağlık, eğitim ve onurlu yaşam (gelir ve sürdürülebilir üretken yaşam) olarak sıralanan bu göstergeler; istikrarın, adil gelir dağılımının ve bilginin tüm topluma yayılmasının önemli birer unsur olduğu sosyal politikaların uzun vadede ülke kalkınmasının önemli bir belirleyicisi konumuna gelebilmesi için dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bölge illerinde sosyal gelişmenin sağlanması için dezavantajlı kesimlerin durumlarının iyileşmesi, kadın ve genç istihdamının insan onuruna yakışır ve güvenceli işlerde artması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların orta ve yüksek eğitimdeki oranlarının artması, sivil toplum kurumlarının kamu ile işbirliği içinde ürettikleri sivil projelerin artması, meslek eğitimi ile işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması gerekmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  229 Sayfa
  4.95 MB