TRA2 Bölgesi Gençlik Araştırması

Sektör Raporları
 • 244 Okunma
 • 16 İndirme

Özet

Bu araştırmanın konusunu TRA2 bölgesindeki dört ilde yaşayan gençliğin profili oluşturmaktadır. Araştırma ana hatlarıyla, gençlerin hobilerini, boş zaman etkinliklerini, yaşam beklentilerini, tüketim alışkanlıklarını, medya takip düzeylerini, sosyal medya kullanım eğilimlerini, sosyal ağ ve ilişki biçimlerini, aile ilişkilerini, toplumsal beklentilerini, sahip oldukları değerleri, dünya görüşlerini, kimliklerini ve güncel sorunlara yaklaşımlarını mercek altına almıştır. Araştırmamız nicel ve nitel araştırma tekniklerini birlikte kullanan karma bir yönteme dayanmıştır. Araştırmanın bu bağlamda dört sacayağı bulunmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Serhat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  175 Sayfa
  3.53 MB