TRA2 Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Profili

Sektör Raporları
 • 482 Okunma
 • 27 İndirme

Özet

Çalışmanın temel amacı, TRA2 bölgesinde yer alan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapısını ve profilini ortaya çıkarmaktır. SERKA bünyesinde yer alan bu illerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapıları, kuruluş süreçleri, yoğunlaştıkları faaliyetler, üye yapıları, yayın çalışmaları, eğitim ve proje performansları, toplumsal alanda ürettikleri hizmetler bu bağlamda ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmiştir. Araştırmanın ana hatlarıyla iki boyutu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, söz konusu illerdeki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapıları ve profillerinin ortaya çıkarılmasıdır. İkincisi ise, sivil toplum kuruluşlarının gözüyle bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ön plana çıkan sorunlarını tespit edip bu sorunların üstesinden gelecek çözüm önerileri ve stratejileri belirlemektir. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, illerdeki ve bağlı ilçelerdeki bir kısım yerel yönetici, meslek kuruluş temsilcisi ve kanaat önderleriyle görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki yatırım imkânları tespit edilmeye çalışılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Serhat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  2.25 MB