2010-2013 Çukurova Bölge Planı

Planlar
 • 601 Okunma
 • 56 İndirme

Özet

TR62 (Adana‐Mersin) Düzey 2 Bölgesi için yapılmış olan Çukurova Bölge Planı, üç ana bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, Bölge Planı’nın temelini oluşturan “Mevcut Durum Analizi (MDA)”dir. Bu bölümde bölgeye dair elde edilen tüm veriler derlenerek belirli bir mantık silsilesi ile değerlendirilmekte ve sunulmaktadır. Çukurova Bölge Planı’nın ikinci bölümü, “Mevcut Durum Değerlendirme Raporu”ndan oluşmaktadır. Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, Planın ilk bölümü olan Mevcut Durum Analizi (MDA) ve bu analizler ışığında belirlenen ve Planın esas gövdesini oluşturan Bölgesel Vizyon ve Stratejiler arasında bağlantı kurmak üzere hazırlanmıştır. Bölge Planı’nın üçüncü ve son bölümü aynı zamanda planın ana gövdesini oluşturan ve bölgenin 2010‐2013 arası dönemini şekillendirecek olan gelişme hedef ve stratejileri ile vizyonunun ortaya konulduğu “Bölgesel Vizyon ve Stratejiler”dir. TR62 Çukurova Bölgesi’nin 2010‐2013 döneminde ulaşmayı hedeflediği vizyon, bu vizyona erişmekte kullanılacak olan 41 müdahale alanlarını oluşturan tematik eksenler, bu eksenler çerçevesinde belirlenen hedefler, bu hedeflere yönelik olarak geliştirilen genel ve özel stratejiler ile eylemler bu bölümde ele alınmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2011

 • Belge İçeriği
  340 Sayfa
  61.56 MB