Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Raporu

İl Raporları
 • 582 Okunma
 • 38 İndirme

Özet

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bernard van Leer Vakfı’nın desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın işbirliği ile 2016 yılında bir saha araştırması yürütmüştür. Araştırmanın amaçları şu şekildedir: Adana’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan (mevsimlik gezici) tarım işçilerinin, 0-8 yaş öncelikli olmak üzere, çocuklarının ihtiyaçlarının tespiti; İhtiyaç belirlemede güvenle uygulanacak bir araştırma modeli tasarımı; Tespitler çerçevesinde kalıcı çözüm önerileri geliştirmek. Araştırma hem nitel hem de nicel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Fraktal Araştırma saha ekibiyle Temmuz 2016’da bu üç çadır yerinde yaşayan 643 yetişkin ile hanehalkı anketi ve 333 çocuk (12-18 yaş arası) ile çocuk anketi yapılmıştır. Anket sonucunda 3962 kişinin demografik verileri ile eğitim, çalışma ve sağlık alanlarındaki bilgilerine erişilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • ISBN / ISSN No

  978-605-399-477-0

 • Belge İçeriği
  194 Sayfa
  5.60 MB