Çukurova Bölgesi Mobilya Sektörü Araştırma Raporu

Sektör Raporları
 • 1358 Okunma
 • 83 İndirme

Özet

Türkiye mobilya üretiminde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri ile birlikte Çukurova Bölgesi de ön plana çıkmaktadır. Çukurova Bölgesinde mobilya üretimi 1950’li yıllardan itibaren artan nüfus ile birlikte gelişmiştir. Bu noktadan hareketle mobilya sektörünün TR62 Bölgesindeki durumunu daha iyi irdelemek ve sayısal verilerle netleştirmek adına Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü ile mobilya sektör araştırması için Adana ve Mersin’de tam sayımlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve bu sonuçlarla birlikte mobilya sektör raporu hazırlanmıştır. Konu hakkında literatür taraması yapılmış, ilgili kuruluşlardan sektör ile veri toplanmış ve bölgede bulunan işletmelerin genel profilleri konusunda bilgi alınmıştır. Ayrıca sektör raporu hazırlanırken bölgedeki işletmeler ziyaret edilip, çalışma koşulları ve kullanılan teknoloji düzeyleri ile ilgili yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması ile birlikte, TR62 Bölgesinde mobilya sektörünün genel profilinin ortaya çıkarılması, sektörel stratejilerin belirlenmesine ışık tutacak istihdam, ticaret, ar-ge ve inovasyon kapasitesi gibi veriler ile sektörel eğilimlerin belirlenmesi, Ajans tarafından uygulanacak mali destek programlarına yön verilmesi amaçlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  59 Sayfa
  51.35 MB