Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirmesi (CIRA) Projesi

Fizibilite Raporu
 • 1561 Okunma
 • 182 İndirme

Özet

Dünya Bankası ve Çukurova Kalkınma Ajansı, mevcut altyapıların direncini artırmak ve yatırım gündemini yönlendirmek amacıyla, öncelikli olarak belirlenen iki sektör olan enerji ve ulaştırma/lojistik sektörleri için Kritik Altyapı Risk Değerlendirmesi (CIRA) Projesi yürütme kararı almıştır. Çukurova Bölgesi'nin büyüme hedeflerine ulaşma ve rekabet yeteneğini koruma hamleleri, bölgede bulunan kritik altyapıların afetlere ve iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması için özel olarak geliştirilecek tedbirlerle desteklenmelidir. Bu, ancak altyapı tasarımcıları, geliştiricileri ve işletmecileri ve Çukurova Kalkınma Ajansı gibi yetkili kuruluşlar tarafından izlenecek bütünleşik bir yaklaşımla mümkün olacaktır. CIRA projesinin üç amacı vardır: (i) kritik altyapı riski yönetimine ilişkin pragmatik bir yaklaşım geliştirmek, (ii) risk yönetimi konusunda politika önerileri oluşturarak planlama sürecini iyileştirmek ve (iii) atılacak adımlara ilişkin önerilerde bulunmak ve mevcut en iyi uygulamaları paylaşmak. Ayrıca çalışmada, Türkiye'de, özellikle de Çukurova Bölgesi'nde enerji ve ulaştırma/lojistik sektörlerinde direncin artırılmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasında finansman temin edilebilecek 11 uluslararası iklim fonu tespit edilmiştir. Fırsatlardan yararlanmak için, bu fonlarla temas kurulması önerilmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Çukurova Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  17.11 MB