DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme

Fizibilite Raporu
 • 1321 Okunma
 • 114 İndirme

Özet

Proje, Doğu Anadolu Bölgesindeki 14 ilde ticarileştirilebilecek ya da değer zincirinde katkısı arttırılabilecek yöresel ürünlerin belirlenmesi ve belirlenen bu ürünler arasından bölge genelinde seçilecek olan 2 adet ürün için ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulama desteğinin sağlanması amacıyla yürütülmüştür. Proje ile DAP Bölgesine ait 14 ilde yüz yüze görüşmelerle kaynağından elde edilen bilgiler doğrultusunda yöresel ürünler kategorize edilerek yöresel ürün envanteri oluşturulmuştur.  Elde edilen anket çalışmaları ve ürün sınıflandırma raporları neticesinde bölgeye ait iki ürün olan «Et ve Bal» üzerine strateji belirleme kararı alınarak bu ürünler için mevcut durum analizi çalışmaları başlatılmıştır. Bölge illerine ait olan «Et ve Bal» numuneleri piyasada bulunan yurtiçi ve yurtdışı numunelerle karşılaştırılmak ve farklılıklar ortaya konmak üzere kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar analizlerine alınmıştır. Bu ürünlerin ticarileştirilmesi için en uygun yapının OPA (Ortak Pazarlama Ajansı) olduğu ortaya konmuş ve bölgedeki küçük üreticilerin bu yapı etrafında ticari faaliyetlerine başlaması ve gelir elde etmesi modellenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  535 Sayfa
  18.86 MB