DOKAP Bölgesi Organik Tarım Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası

Sektör Raporları
 • 372 Okunma
 • 25 İndirme

Özet

"DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi" kapsamında DOKAP Bölgesi’nde organik tarım stratejilerinin oluşturulmasına ve belirlenen ürünlerin kümelenme potansiyelinin analizine yönelik olarak hazırlanmıştır. Proje çerçevesinde ilk olarak bölgede yer alan 9 ilde organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik olarak saha çalışmaları sonucunda saptanan havzalardan toprak ve bitki örnekleri alınmış, alınan örnekler laboratuvar çalışmaları ile analiz edilmiş, havzaların uygunluk değerlendirmeleri yapılmış ve toplanan veriler sonucu bölge illerinin haritalandırılması gerçekleştirilmiştir. Bölgede organik tarımın mevcut durumunun ortaya konulması için de bölgesel paydaşların katılımıyla Giresun’da bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sonrasında DOKAP  bölgesi’ndeki üreticilerle bölgedeki mevcut durumun derinlemesine ortaya konulması ve üreticilerin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek bölgede organik tarım konusundaki bilgi düzeyinin artırılması için bir eğitim programı hazırlanması amacıyla anket uygulamaları gerçekleştrilmiştir. Ayrıca bölgede organik tarımda küme potansiyeli olan ürün gruplarının belirlenmesi için istatistiki analiz çalışması gerçekleştirilmiş, seçilen ürün grupları için sektör aktörleri tanımlanmış, kümelenme konusunda farkındalık ve çekirdek ekip toplantıları yapılmış ve olası küme oluşumuna ilişkin bir yol haritası ortaya konmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  89 Sayfa
  6.04 MB