Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması Ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi

Fizibilite Raporu
 • 562 Okunma
 • 48 İndirme

Özet

Proje ile bölgede düzenli katı atık depolama tesisleri için uygun alanlar belirlenmiş, atık kompozisyonlarına göre uygun bertaraf yöntemleri tespit edilmiş ve bu yöntemlerin hayata geçirilebilmesi için tesisleşme faaliyetleri açısından uygun yerler tespit edilmiştir. Bölgede ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, çevresel ve sosyolojik kriterleri sağlayan toplam 42 uygun düzenli katı atık depolama alanı yeri tespit edilmiştir. 8 il için maliyet değeri uygun olan ikişer alan üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşların ve belirlenen dış paydaşların görüş ve önerileri de dikkate alınmıştır. Son aşamada bölge için belirlenen en uygun 14 alanın depremsellik, sismik, çevresel ve jeolojik etütleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, alternatif bertaraf yöntemlerine ilişkin sonuçlar doğrultusunda yakma ve kompost tesisleri ile ilgili de analizler yapılmış ve olası tesisler için uygun alanlar tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra ulaşım, erişim ve koku analizleri de teknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Çalışma kapsamında 5 adet rapor dokümanı bulunmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  736 Sayfa
  20.61 MB