Kırşehir Enerji İhtisas OSB Fizibilite Raporu

Fizibilite Raporu
 • 1145 Okunma
 • 260 İndirme

Özet

Bu çalışma Kırşehir Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik bir fizibilite araştırması sunmaktadır. Kırşehir, özellikle güneş ve rüzgâr açısından doğal zenginliğe sahip bir lokasyondadır. Hâlihazırda Kırşehir genelinde yatırım yapılan ve faal olan yenilenebilir enerji tesisleri de bunun bir kanıtıdır. Kırşehir’in Anadolu-Ankara hattında bir geçiş noktası olması, enerji üretimine devam eden yenilenebilir enerji tesislerinin varlığı, il genelinde daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı için uygun arazilerin bulunması gibi faktörler Kırşehir’de Enerji İhtisas OSB kurulması fikrini ortaya çıkarmıştır. Kırşehir ilinde kurulacak bu OSB’nin bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, Kırşehir’in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması noktasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  89 Sayfa
  3.50 MB